Sertifikalı Online Eğitimler

Helal Gıda Eğitimi | Tamamlandı

Eğitmen: Prof. Dr. Nevzat Artık

İnfodemi ve Savunuculuk Eğitimi | Tamamlandı

Eğitmen: Prof. Dr. Nevzat Artık

Gıda Etiketleme Yönetmeliği | Tamamlandı

Eğitmen: Prof. Dr. Nevzat Artık

ISO 9001 Eğitimi | Tamamlandı

Eğitmen: Dr. Atila Tunaboylu

HACCP Eğitimi | Tamamlandı

Eğitmenler: Dr. Atila Tunaboylu, Gürşah Akman, Okşan Bitirmiş Kardeş

Risk Değerlendirme Eğitimi | Tarih belirlenecektir

Eğitmen: Prof. Dr. Nevzat Artık

Eğitmen: Prof. Dr. Nevzat Artık

Gıda ve içecek sektörü tüm faaliyetlerini ülkedeki yasal çerçeveyi temel alarak yürütmekte, evrensel kabul görmüş standartlara uygun nitelikte üretim yapmaktadır. Hem genel hem de faaliyet gösterilen alandaki özel regülasyonların firmalar tarafından bilinmesi ve devamlı uygulanabilmesi gerekmektedir.

Regülasyon ve kalite alanındaki yetkinlik bir gereksinim olduğu kadar, yasal bir bağlayıcılığı olmayan ancak pazar potansiyeline sahip farklı belgelerin alınması yoluyla rekabette önemli bir avantaj sağlamakta, ayrıca farklı yasal çerçeveye sahip ülkelere ihracat yapmayı mümkün kılmaktadır.
Firmaların regülasyon ve kalite alanlarında yetkin olabilmesi için donanımlı personel istihdam etmesi, mevcut yetkili personelin sürekli güncellenen bu alanlardaki değişiklikleri takip etmesi, kendini ve kurumunu adapte edebilmesi gerekmektedir.

Özetle, regülasyon ve kalite eğitimleri mevzuata uygun faaliyet göstermek, yeni bir kalite yönetim sistemi kurmak, denetimlere hazırlanmak, rekabette avantaj elde etmek, ihracat yapmak, mevcut belgelerini yenilemek ve yeni belgelere başvurmak isteyen şirketler için olduğu kadar, şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olarak tercih edilmek isteyen profesyoneller için mutlak bir gereksinimdir.

ikon_kalite-regulasyon