BAŞKANIN MESAJI

BAŞKANIN MESAJI

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, 1999 yılında imzalanan bir protokolle oluşturulan “Gıda Dernekleri Platformu” ile başlayan sürecin ardından, 31 Aralık 2003 tarihinde 10 gıda derneğinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Bugün 27 sektör üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayisinin üretim, istihdam, ihracat ve ithalatının %95’ini temsil eden Federasyonumuz, sektörün ülkemizdeki en büyük sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Federasyonumuz aradan geçen 20 yılı aşkın sürede; ulusal ve global firmalar, gıdanın ve ticaretin uzmanları, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde birçok projeyi hayata geçirmiş, bu süreçte emsalsiz bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olmuştur.

Biz bu hazineyi sizlerle paylaşabilmek adına TGDF Akademi’yi hayata geçirdik. Pandemi döneminin ilk gününden itibaren düzenlediği video konferanslarla sektörün geleceğine ışık tutan TGDF Akademi, şimdi sektöre yönelik kapsamlı eğitimlerle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Geçmişten beri ilke edindiğimiz değerlerimizi geleceğin gereksinimleri ile harmanlayan TGDF Akademi, düzenlediği eğitimlerle sürdürülebilirlik vizyonumuza entegre olmuş yönetici ve çalışanların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sektörün temel ihtiyaçlarına odaklanan TGDF Akademi eğitimleri, pazara yeni giriş yapan firmaların hızla kendi alanlarında söz sahibi bir konuma gelmelerine, halihazırda ön saflarda olan firmaların ise yeni bir bakış açısıyla ufuklarını genişletmelerine yöneliktir.

Davranışsal, yönetsel, mesleki yetkinliklerinizi geliştirecek kapsamlı içeriği ile TGDF Akademi Eylül-Aralık 2020 dönemi eğitimlerimizin, zirve yarışında size paha biçilmez avantajlar sağlayacağından eminiz.

Zirve yolunda sektörün dikkate alması gereken tüm başlıklar dört ana grup altında toplanmıştır.
Bunların ilki, sektör için hayati önem taşıyan, regülasyonlara uyum ve kaliteli üretim konularıdır. Bunlar, sektörün tüketiciye karşı sorumluluklarının da en tepesinde yer almaktadır.

TGDF Akademi eğitimlerinde ikinci grup, sektörün sürdürülebilirliğini garantileyen finans ve ticaret konularıdır. Burada sektörün kendini en fazla boşlukta hissettiği, doğru bilgiye ihtiyaç duyduğu alan ise dış pazarlar, ihracat ve bunun finansmanıdır.

Gerek iç, gerek dış pazarda zirveye ulaşmanın yolu markalaşma ve doğru iletişimden geçmektedir. Bu yol, günbegün değişen talep ve beklentiler nedeniyle her zaman dikkatle ilerlenmesi gereken kaygan bir zemin haline gelmiştir. Marka ve iletişim eğitimleri bu noktada sektöre güvenilir bir destek sağlamaktadır.

Sektörde ilerleyebilmenin temelinde ise gelişim ve yönetim alanlarındaki başarı yatmaktadır. TGDF Akademi’nin bu alandaki eğitimleri; çalışanların ve yöneticilerin kendilerini her anlamda geliştirmelerine, böylelikle işletmenin sürdürülebilir bir verimlilik artışı kazanmasına olanak sağlamaktadır.

Demir ŞARMAN