Hakkımızda

Gıda ve İçecek Sektörü; insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir alanda üretim yapmak gibi önemli bir sorumluluk üstlenirken, bu sorumluluğunun bir gereği olarak faaliyet alanındaki bütün ulusal ve uluslararası gerekliliklere de uymak zorundadır.

 

Bu bir yandan artan nüfusu beslemeye yetecek gıda üretimini ulusal ve uluslararası gıda güvenliği kriterlerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek diğer yandan tüketicilerin taleplerine yanıt verecek ürün çeşitliliğini korumak ve artırmak gibi zorlu bir görev anlamını taşımakta.

 

Öte yandan zincirin her aşamasındaki insan kaynağı da sektörün en büyük itici gücü durumunda. Değişen koşullar ve her geçen gün gelişen iş modelleri şirketleri insan kaynağına her geçen gün daha fazla yatırım yapmaya itiyor.

 

İşte bu noktada Türk Gıda Sektörünün en büyük sivil kuruluşu olan TGDF, sektörün insan kaynağına yatırımlarına da katkı sağlamak hedefiyle TGDF Akademi’yi hayata geçirdi.

 

TGDF Akademi gerek sektöre yeni girmek isteyenler gerekse de sektörde çalışmakta olanlar için kilit iş önceliklerini baz alan eğitim programlarına kesintisiz devam edecektir.