Yeni kurulan şirketlerin %20’si ilk yılları içinde başarısız olmaktadır. Ticaret ve finans konusundaki bilgi yetersizliği bunun en önemli nedenidir. Güncel finansal ve ticari gelişmeleri ile yenilikleri takip etmek, halihazırda faaliyet gösteren şirketlerin geleceği için de büyük önem taşımaktadır.

TGDF Akademi olarak sunduğumuz eğitimler bu konudaki açıkları kapatmayı amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz özellikle dış ticarete yönelik üretim yapan işletmeler için küresel ticari hukukun ve finans araçlarının güncel bir derlemesini sunmaktadır. Eğitim içerikleri yeni kurulan ve gelişmekte olan şirketler yanında, iç pazarda yer edinmiş ve yeni pazarlara açılmayı amaçlayan işletmelere de yol gösterecektir. Katılımcılar, uluslararası ticaret ve finans konularında uzman eğitimcilerden güncel örneklere dayalı bilgiler edinecek, kendi şirketlerine özel sorunların çözümüne ulaşabilecektir.

Eğitim başlıkları ithalat ve ihracatla ilgili hukuki çerçeve; sigorta, ödeme, finans yöntemleri ve destekler; dış pazarlara açılmak için yürütülmesi gereken pazarlama ve piyasa araştırma faaliyetleri dahil geniş bir alanı kapsamaktadır.
Yeni bir iş kurmayı düşünenler, var olan işini genişletmeyi hedefleyenler, dış pazarlara açılmayı amaçlayanlar bu eğitimden en fazla fayda görecek kişiler arasındadır.

Muhasebe Eğitimi
 
Finansal Raporlama ve Analiz
 
Fizibilite Hazırlama Eğitimi
 
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
 
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
ikon_finans-ticaret