Ticaret ağı günden güne genişlemekte, dünyanın dört bir yanındaki ürünler artık zahmetsizce kapımıza kadar ulaşmaktadır. Yerelliğin yerini küreselleşmeye bıraktığı günümüzde, hızla çoğalan rakipler arasında rekabet avantajı elde edebilmek ve tüketicileri cezbedebilmek için markalaşmanın önemi giderek artmaktadır. Geleceğin büyük firmalarından olmayı hedefleyen yeni girişimler yanında, dış pazarlardan daha büyük pay kapmayı amaçlayan köklü firmalar da markalaşmaya yatırım yapmalıdır. Markalaşmanın uzun vadeli, ancak sağlam bir yatırım aracı olduğu unutulmamalıdır.

Her alanda tüketicilerin dikkatini çekebilmek ve müşterilerle sağlam ilişkiler kurmak iletişimle mümkündür. İyi iletişim, markalaşmanın da gerekliliklerinden biridir. Markanın iletişimi yapılmadan yapılan yatırımlar yarım kalmış sayılır. Bu nedenle TGDF Akademi olarak bu iki alanı beraberce ele aldık.

Eğitimlerimizde markalaşmanın, pazarlamanın, stratejik iletişimin, kriz yönetiminin her alanı uzman eğitmenlerimizce katılımcılara örnek olay ve çalışmalarla aktarılarak bu alanlardaki bilgi ve becerileri geliştirilecektir. Şirketlerin her anlamda rekabet gücünü artırmaya yönelik bu eğitim serisi, bu çerçevede sadece pazarlama ve iletişim departmanlarına değil yönetim kadrolarına da önemli kazanımlar sağlayacaktır.