Sizler için hazırladığımız eğitim setleri neler?

tgdfakademi14subat-27

Regülasyon ve Kalite Eğitimleri

      Gıda ve içecek sektörü tüm faaliyetlerini ülkedeki yasal çerçeveyi temel alarak yürütmekte, evrensel kabul görmüş standartlara uygun nitelikte üretim yapmaktadır. Hem genel hem de faaliyet gösterilen alandaki özel regülasyonların firmalar tarafından bilinmesi ve devamlı uygulanabilmesi gerekmektedir. 
      Regülasyon ve kalite alanındaki yetkinlik bir gereksinim olduğu kadar, yasal bir bağlayıcılığı olmayan ancak pazar potansiyeline sahip farklı belgelerin alınması yoluyla rekabette önemli bir avantaj sağlamakta, ayrıca farklı yasal çerçeveye sahip ülkelere ihracat yapmayı mümkün kılmaktadır.
      Firmaların regülasyon ve kalite alanlarında yetkin olabilmesi için donanımlı personel istihdam etmesi, mevcut yetkili personelin sürekli güncellenen bu alanlardaki değişiklikleri takip etmesi, kendini ve kurumunu adapte edebilmesi gerekmektedir. 
      Özetle, regülasyon ve kalite eğitimleri mevzuata uygun faaliyet göstermek, yeni bir kalite yönetim sistemi kurmak, denetimlere hazırlanmak, rekabette avantaj elde etmek, ihracat yapmak, mevcut belgelerini yenilemek ve yeni belgelere başvurmak isteyen şirketler için olduğu kadar, şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olarak tercih edilmek isteyen profesyoneller için mutlak bir gereksinimdir.

Finans ve Ticaret Eğitimleri

      Yeni kurulan şirketlerin %20’si ilk yılları içinde başarısız olmaktadır. Ticaret ve finans konusundaki bilgi yetersizliği bunun en önemli nedenidir. Güncel finansal ve ticari gelişmeleri ile yenilikleri takip etmek, halihazırda faaliyet gösteren şirketlerin geleceği için de büyük önem taşımaktadır.
      TGDF Akademi olarak sunduğumuz eğitimler bu konudaki açıkları kapatmayı amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz özellikle dış ticarete yönelik üretim yapan işletmeler için küresel ticari hukukun ve finans araçlarının güncel bir derlemesini sunmaktadır. Eğitim içerikleri yeni kurulan ve gelişmekte olan şirketler yanında, iç pazarda yer edinmiş ve yeni pazarlara açılmayı amaçlayan işletmelere de yol gösterecektir.
      Katılımcılar, uluslararası ticaret ve finans konularında uzman eğitimcilerden güncel örneklere dayalı bilgiler edinecek, kendi şirketlerine özel sorunların çözümüne ulaşabilecektir. Eğitim başlıkları ithalat ve ihracatla ilgili hukuki çerçeve; sigorta, ödeme, finans yöntemleri ve destekler; dış pazarlara açılmak için yürütülmesi gereken pazarlama ve piyasa araştırma faaliyetleri dahil geniş bir alanı kapsamaktadır.
      Yeni bir iş kurmayı düşünenler, var olan işini genişletmeyi hedefleyenler, dış pazarlara açılmayı amaçlayanlar bu eğitimden en fazla fayda görecek kişiler arasındadır.
tgdfakademi14subat-95
tgdfakademi14subat-118

Marka ve İletişim Eğitimleri

      Ticaret ağı günden güne genişlemekte, dünyanın dört bir yanındaki ürünler artık zahmetsizce kapımıza kadar ulaşmaktadır. Yerelliğin yerini küreselleşmeye bıraktığı günümüzde, hızla çoğalan rakipler arasında rekabet avantajı elde edebilmek ve tüketicileri cezbedebilmek için markalaşmanın önemi giderek artmaktadır. Geleceğin büyük firmalarından olmayı hedefleyen yeni girişimler yanında, dış pazarlardan daha büyük pay kapmayı amaçlayan köklü firmalar da markalaşmaya yatırım yapmalıdır. Markalaşmanın uzun vadeli, ancak sağlam bir yatırım aracı olduğu unutulmamalıdır.
      Her alanda tüketicilerin dikkatini çekebilmek ve müşterilerle sağlam ilişkiler kurmak iletişimle mümkündür. İyi iletişim, markalaşmanın da gerekliliklerinden biridir. Markanın iletişimi yapılmadan yapılan yatırımlar yarım kalmış sayılır. Bu nedenle TGDF Akademi olarak bu iki alanı beraberce ele aldık.
      Eğitimlerimizde markalaşmanın, pazarlamanın, stratejik iletişimin, kriz yönetiminin her alanı uzman eğitmenlerimizce katılımcılara örnek olay ve çalışmalarla aktarılarak bu alanlardaki bilgi ve becerileri geliştirilecektir. Şirketlerin her anlamda rekabet gücünü artırmaya yönelik bu eğitim serisi, bu çerçevede sadece pazarlama ve iletişim departmanlarına değil yönetim kadrolarına da önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Gelişim ve Yönetim Eğitimleri

      Dünyamız; hem çevresel anlamda, hem politika ve ticaret gibi insani alanlarda sürekli devinim içerisindedir. Günümüzde başarının anahtarı, değişerek ve gelişerek bu devinime ayak uydurabilmekten, şartları öngörerek doğru yönde adımlar atabilmekten geçmektedir.
      Hem kişisel hayatımızda, hem iş hayatımızda her gün birçok karar vermek durumunda kalmaktayız. Bu açıdan bakıldığında hepimiz hayatımızın bir ya da birden fazla alanında yöneticilik yapıyoruz. İyi bir yönetici olmanın dayandığı altın kurallar, hayatımızın tamamında başarının temel dayanakları olarak karşımıza çıkıyor: Tutarlı olmak, iyi ve doğru iletişim kurmak, doğru hedeflere odaklanmak, değişen şartlar karşısında esnek olmak, bilgiye ve yeni fikirlere açık olmak, başkalarıyla yardımlaşmak.
      TGDF Akademi olarak verdiğimiz gelişim ve yönetim eğitimleri; liderlik, takım yönetimi, profesyonel iletişim, ikna, beden dili, zaman ve stres yönetimi gibi çok geniş yelpazede konuları kapsamaktadır. Bu eğitim serimiz sadece şirketlerin yönetim kademesinde bulunan kişilere değil; bir takım içerisinde görev alan, işlevsel bir topluluğun parçası olan bireylere; hem iş, hem iş dışı yaşamlarına yönelik önemli kazançlar sağlayacaktır.
tgdfakademi14subat-92