REGÜLASYON VE KALİTE DERSLERİ

Gıda ve içecek sektörü tüm faaliyetlerini ülkedeki yasal çerçeveyi temel alarak yürütmekte, evrensel kabul görmüş standartlara uygun nitelikte üretim yapmaktadır. Hem genel hem de faaliyet gösterilen alandaki özel regülasyonların firmalar tarafından bilinmesi ve devamlı uygulanabilmesi gerekmektedir. 

Regülasyon ve kalite alanındaki yetkinlik bir gereksinim olduğu kadar, yasal bir bağlayıcılığı olmayan ancak pazar potansiyeline sahip farklı belgelerin alınması yoluyla rekabette önemli bir avantaj sağlamakta, ayrıca farklı yasal çerçeveye sahip ülkelere ihracat yapmayı mümkün kılmaktadır.

Firmaların regülasyon ve kalite alanlarında yetkin olabilmesi için donanımlı personel istihdam etmesi, mevcut yetkili personelin sürekli güncellenen bu alanlardaki değişiklikleri takip etmesi, kendini ve kurumunu adapte edebilmesi gerekmektedir.

Özetle, regülasyon ve kalite eğitimleri mevzuata uygun faaliyet göstermek, yeni bir kalite yönetim sistemi kurmak, denetimlere hazırlanmak, rekabette avantaj elde etmek, ihracat yapmak, mevcut belgelerini yenilemek ve yeni belgelere başvurmak isteyen şirketler için olduğu kadar, şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olarak tercih edilmek isteyen profesyoneller için mutlak bir gereksinimdir.

Regülasyon ve Kalite Eğitimi Dersleri

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Gıda ve içecek sektörü tüm faaliyetlerini ülkedeki yasal çerçeveyi temel alarak yürütmekte, evrensel kabul görmüş standartlara uygun nitelikte üretim yapmaktadır. Hem genel hem de faaliyet gösterilen alandaki özel regülasyonların firmalar tarafından bilinmesi ve devamlı uygulanabilmesi gerekmektedir.