AB Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sürdürülebilirlik iyi bir risk yönetimi ve fırsatların optimizasyonu ile kurumların paydaşlarına uzun dönemli değer yaratmasıdır ki bunun için sürdürülebilirlik konusunda bilgili ve şirketlerin stratejileri ile sürdürülebilirliği hizalayabilecek insan kaynağına ihtiyaç vardır. Yeni bir dönüşüm programı olan AB Yeşil Mutabakatı şirketlerin üzerindeki baskıyı arttırırken, sürdürülebilirliğe de büyük ivme kazandırmıştır. Bu eğitim programı anahtar sürdürülebilirlik konularını ele alırken, her düzeydeki çalışanın günlük aktiviteleri ile sürdürülebilirliği bağdaştırmasını sağlayacak uygulama örneklerine yer vererek sürdürülebilirliğin iş süreçlerinin bir parçası haline gelmesine katkı sağlayacak, AB Yeşil Mutabakatının etkilerinin daha iyi yönetilmesine destek olacak ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamalarına ışık tutacaktır.

Eğitimin İçeriği

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik nedir? (20 Mayıs 2022)

 • Sürdürülebilirliğin tarihçesi
 • Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik trendleri
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM Global Compact)
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • Sürdürülebilirlikte yeni bir sayfa: AB Yeşil Mutabakatı
 • Sürdürülebilirlikte uluslararası kuruluşların fonksiyonları
 • Türkiye’de sürdürülebilirlik ajandası kimler tarafından yönetiliyor?

Sürdürülebilirlik Raporlaması (27 Mayıs 2022)

 • Raporlama yaklaşımları ve standartları
 • Paydaş haritası hazırlanması
 • Sürdürülebilirlik önceliklerinin saptanması prosedürü (Materiality Analysis)
 • Sürdürülebilirlik envanteri nedir?
 • Sürdürülebilirlik envanterinin kullanımı ve raporlamadaki yeri
 • Sürdürülebilirlik rapor inceleme çalışması
 • İyi sürdürülebilirlik raporlarının ortak 10 özelliği
 • Paydaş ve sürdürülebilirlik iletişimi
 • Gönüllülük
 • KSS politikaları nasıl bir dönüşüm içinde?

Kimler Katılmalı

 • Kurumlarda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi konusundan sorumlu kişiler
 • Yönetim kadrosu ve orta düzey yöneticiler
 • Kurumsal iletişim, insan kaynakları ve satış-pazarlama profesyonelleri
 • Proje yöneticileri ve yönetici adayları
 • Sürdürülebilirlik alanındaki bilgi birikimini genişletmek isteyen tüm profesyoneller

Not: TGDF Akademi gerekli hallerde eğitim tarihi ve yerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bilgi almak istediğiniz tüm konular için akademi@tgdf.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz

20 – 27 Mayıs 2022

10:00 – 17:00

TGDF Merkez Ofisi

2500 TL (KDV dahil)

EĞİTMEN

Dilek Emil, EWA

EĞİTMEN

Ali Gizer, GTAlliance