TGDF Su Raporu - Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Riskleri ve Sürdürülebilirliği için Politika Önerileri

TGDF Su Raporu - Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Riskleri ve Sürdürülebilirliği için Politika Önerileri

  • İklim ve kuraklık senaryoları, Türkiye için ne gösteriyor?
  • Ulusal ölçekte, ‘su’ konusunda hangi tedbirler alınmalı?
  • Türk Gıda ve İçecek Sektörü, su kullanım durumunu nasıl gözden geçirilmeli?
  • Su güvencesine sahip bir gelecek nasıl kurgulanabilir?
  • Türk Gıda ve İçecek Sektörü, ülkenin su politikalarına destek olmak için hangi adımları atabilir?
  • Su politikaları ve sektörel politikaların uyumlu hale gelmesi için nasıl bir ekosistem kurulmalı?
  • Küresel ve bölgesel su politikalarında hangi yaklaşımlar söz konusu?

7 Haziran 2022, 10:30 – 12:00