Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları

Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları

Oturum Başkanı

Rint Akyüz | TGDF Başkan Vekili

Dr. Onur Terzi | TEB Tarım Bankacılığı Pazarl. Müd.

Umut Gökçen Yılmaz | Agrio Kurucusu

Hakan Turan | SALKONDER Başkanı 

Osman Güldüoğlu | Meysu Gıda Genel Müdürü

Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları

  • Mukayeseli olarak rekabet gücü orta ve zayıf olan ürünlerimiz nelerdir?
  • Rekabet gücünün geliştirilmesi için finansman ihtiyacı nasıl belirlenebilir?
  • Rekabet gücü için gerekli finansman nasıl sağlanmalıdır?
  • Rekabet gücü ile değer zinciri finansmanı arasındaki ilişki nedir?
  • Türkiye’de tarım dış ticareti için gerekli finansman kaynağı nedir?
|

Tarih: 6 Mart 2021

Saat: 13.00 – 15.30