Prof. Dr. Nevzat Artık kimdir?

Lisans eğitimini 1977 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü’nde tamamlamıştır. 1983 yılında aynı üniversitede doktora çalışmasını gerçekleştirmesi sonrası Japonya Hükümeti tarafından verilen Monbusho bursunu  kazanarak, 2 yıl süresince Japonya Kyoto Üniversitesi”The Research Institute For Food Science”’ta doktora sonrası araştırma çalışmaları yürütmüştür. Türkiye’ye dönüşünden sonra, 1988 yılında Doçent unvanını almış ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

1996-1997 yılları arasında 1 yıl süreyle The Research Institute For Food Science”’ta Visiting Profesör” olarak görev yapmıştır. Çeşitli kurumlarda da idari görevlerini sürdürmüştür. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı (2004-2008), Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Üyeliği (2004-2008) ve Sanayi ve Ticaret Reklam Kurulu Üyeliği (2004-2008) yer almaktadır.

Prof. Dr. Nevzat ARTIK, halen ISO TC 34 SC /14 Taze, Kurutulmuş ve Dondurulmuş Meyve Sebze Standartları Komisyonu Başkanlığı’nı 2000 yılından  bu yana sürdürmesi yanı sıra, yine ISO’nun ISO TC 34 SC/ 3 Kurutulmuş ve Dondurulmuş Meyve Sebze Standartları Komisyonu Başkanlığını 2010 yılından beri sürdürmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik uyum ve mevzuat çalışmaları konusunda çeşitli AB Komisyonları’nda temsilcilik ve sözcülüğünü de yürütmüştür.

Prof. Dr. Nevzat ARTIK, AB-Türkiye arasında yürütülen”Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi  Avrupa Birliği Projesi”  TR 04 IB AG 02 ” ortak proje çalışmalarında eş-başkanlık görevi yürütmüştür. EFSA’nın ülkemizde yürüttüğü AB projelerinde lider olarak görev yapmıştır. Ayrıca halen yürütmekte olduğu görevler arasında International Dairy Federation (IDF) Ulusal Komite Sekreterliği (2009-…)’de bulunmaktadır. TOBB İçecek Meclisi Bilimsel danışmanıdır. Gıda Bilimi ve teknolojisi alanında toplam 200 yayını bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi GIDA GÜVENLİĞİ  ENSTİTÜSÜ Müdürü olarak görev yapmaktadır.