GELİŞİM VE YÖNETİM DERSLERİ

Dünyamız; hem çevresel anlamda, hem politika ve ticaret gibi insani alanlarda sürekli devinim içerisindedir. Günümüzde başarının anahtarı, değişerek ve gelişerek bu devinime ayak uydurabilmekten, şartları öngörerek doğru yönde adımlar atabilmekten geçmektedir.

Hem kişisel hayatımızda, hem iş hayatımızda her gün birçok karar vermek durumunda kalmaktayız. Bu açıdan bakıldığında hepimiz hayatımızın bir ya da birden fazla alanında yöneticilik yapıyoruz. İyi bir yönetici olmanın dayandığı altın kurallar, hayatımızın tamamında başarının temel dayanakları olarak karşımıza çıkıyor: Tutarlı olmak, iyi ve doğru iletişim kurmak, doğru hedeflere odaklanmak, değişen şartlar karşısında esnek olmak, bilgiye ve yeni fikirlere açık olmak, başkalarıyla yardımlaşmak.

TGDF Akademi olarak verdiğimiz gelişim ve yönetim eğitimleri; liderlik, takım yönetimi, profesyonel iletişim, ikna, beden dili, zaman ve stres yönetimi gibi çok geniş yelpazede konuları kapsamaktadır. Bu eğitim serimiz sadece şirketlerin yönetim kademesinde bulunan kişilere değil; bir takım içerisinde görev alan, işlevsel bir topluluğun parçası olan bireylere; hem iş, hem iş dışı yaşamlarına yönelik önemli kazançlar sağlayacaktır.

Gelişim ve Yönetim Eğitimi Dersleri

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi

IFS/Gıda V 6.1

₺750

Gıda ve içecek sektörü tüm faaliyetlerini ülkedeki yasal çerçeveyi temel alarak yürütmekte, evrensel kabul görmüş standartlara uygun nitelikte üretim yapmaktadır. Hem genel hem de faaliyet gösterilen alandaki özel regülasyonların firmalar tarafından bilinmesi ve devamlı uygulanabilmesi gerekmektedir.