COVID-19 Sonrası Türkiye’yi ve Dünyayı Neler Bekliyor?

COVID-19 Sonrası Türkiye’yi ve Dünyayı Neler Bekliyor?

COVID-19 Sonrası Türkiye’yi ve Dünyayı Neler Bekliyor? | Prof. Dr. Ahmet Saltık

 

  • Türkiye, Koronavirüs salgını başından 24 Nisan 2020 tablosuna nasıl geldi?
  • Güncel durum nedir, temel parametreler ve salgın yönetim stratejisi nasıl bir ilişki içinde; 2 olgunun etkileşimi nasıl optimal kılınabilir?
  • Orta uzun erimde Türkiye’yi ve dünyayı pandemi bağlamında nasıl bir konjonktür bekliyor?
  • İvedi olarak alınması gereken önlemler sıralanabilir mi?

 

Tarih: 25 Nisan 2020 Cumartesi

Saat: 14.00 – 15.00

 

Prof. Dr. Ahmet Saltık kimdir?

Hacettepe, İstanbul ve Londra Tıp Fakültelerinde eğitim aldı. 1977’de tıp doktoru, 1981’de Halk Sağlığı Uzmanı oldu. İngiltere (1971, 1976) ve ABD’de eğitim aldı (1986). 1990’da doçent, 1996’da Profesör oldu. Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

  • Cüzzam Hastanesi Başhekimliği, işyeri hekimlikleri, Halk Sağlığı Lab. Müdürlüğü yaptı.
  • Trakya Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nı kurdu ve 16 yıl yönetti.
  • Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-6).
  • Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı (2004-2006).
  • Yurtiçi ve dışında yüzlerce noktada 1500’ü aşkın aydınlanma konferansı verdi, radyo-TV konuşmaları yaptı. 760’ı aşkın aydınlanma makalesi yazdı. Uzmanlık alanında 51’i uluslararası toplam 313 bilimsel yayını yaptı.
  • Sağlık Hukuku Bilim Uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye mezunudur. Aynı zamanda Türkiye’de tek Tıbbiyeli ve Mülkiyelidir.