Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Süreci - Türk Gıda ve İçecek Sektörü

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Süreci - Türk Gıda ve İçecek Sektörü

Oturum Başkanları

A. Volkan Güngören | AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı

Kürşat Apan | TGDF Çevre Komisyonu Başkanı

Tarık Tezel | SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı

İlker Güney | MEYED Yönetim Kurulu Başkanı 

Muharrem Doğan | ORGÜDER Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. İlhan Aydın | TAGEM Genel Müdür Yard.

Dr. Yunus Bayram | Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı

Başak Egesel | BÜGEM İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Süreci – Türk Gıda ve İçecek Sektörü

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, AB Yeşil Mutabakat sürecine nasıl bakıyor?
  • Türk Gıda ve İçecek Sektörü bu süreçte hangi adımları atmalı?
  • Yeşil Mutabakat tarım ve gıda sistemlerini nasıl etkileyecek?
  • Yeşil Mutabakatın arkasındaki Strateji Belgeleri ve Aksiyon Planları bize neler söylüyor?
  • Yeşil Mutabakatın yarattığı ticari kaygılar ve Sınırda Karbon Düzenlemesi
  • Yeşil Mutabakatla birlikte ihracatçıların karşılaşacağı sorunlar neler olacak?
|
|

Tarih: 16 Şubat 2021

Saat: 14.00 – 16.00