ikon_kalite-regulasyon

Gıda ve içecek sektörü ülkedeki yasal çerçeve ve evrensel kabul görmüş standartlara uygun nitelikte üretim yapmaktadır. Regülasyonların firmalar tarafından bilinmesi ve uygulanabilmesi çok önemlidir.

Yeni kurulan şirketlerin %20’si ilk yıllarında başarısız olur. Ticaret ve finans alanında bilgi yetersizliği bunun en önemli nedenidir. Bu alanlardaki gelişmeleri takip etmek, şirketlerin geleceği için elzemdir.

ikon_finans-ticaret
ikon_finans-ticaret

Yeni kurulan şirketlerin %20’si ilk yıllarında başarısız olur. Ticaret ve finans alanında bilgi yetersizliği bunun en önemli nedenidir. Bu alanlardaki gelişmeleri takip etmek, şirketlerin geleceği için elzemdir.

ikon_marka-iletisim

Yerelliğin yerini küreselleşmeye bıraktığı günümüzde, hızla çoğalan rakipler arasında rekabet avantajı elde edebilmek ve tüketicilere ulaşabilmek için markalaşmanın önemi giderek artmaktadır.

Günümüzde şirketler için başarı, değişmek ve gelişmek yoluyla dünyamızın sosyal ve çevresel devinimine ayak uydurabilmekten, şartları öngörerek doğru adımlar atabilmekten geçmektedir.

ikon_gelisim-yonetim
ikon_gelisim-yonetim

Günümüzde şirketler için başarı, değişmek ve gelişmek yoluyla dünyamızın sosyal ve çevresel devinimine ayak uydurabilmekten, şartları öngörerek doğru adımlar atabilmekten geçmektedir.

TGDF resmi sitesi

Geçmiş Derslerden Kareler