Takımlarda Güven Yaratmak, TP.Lencioni

Eğitimin Amacı

Tüm dünyada kullanılan bir modelin uygulanmasıyla, Takımlarda Güven Yaratma süreçlerinin anlaşılması sağlanacaktır.

P. Lencioni’nin uluslararası modeli ile Takımlarda Güven Yaratma süreçlerinin yeniden kurgulanması ve 5 basamaklı Güven Piramidinin iş yaşamına uygulanması hedeflenmektedir.

İş akışlarında güven unsurunu yansıtmak; aidiyet, iş yapış şekli, verimlilik ile performans konularında takımların başarılarını güven unsuru ile yükseltmek amaçlanmaktadır.

İlişkileri ve insanları güven inşa ederek yönetmek, çatışmalarda güveni sağlamak, güvensizlik ile oluşan yıkıcı tutumları ortadan kaldırmak da eğitim kapsamında anlatılacaktır. Güven veren ve güven duyulan bir yönetici ve/veya takım üyesi olarak tanınmak, tercih edilmek ve adayların beceri ve yeteneklerinin Lider Yönetici profiline uygun ya da yakın hale getirilmesi sağlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

Eğitim Şekli : Online, Fasilitasyon ile uygulama, Senaryolar ile Role Play

Uygulanacak Test: Transaksiyonel Analiz, Benlik Durumlarının Tespiti JoHari Testi

Bilir: Güven yaratma ve güven inşa etmek üzere ilişkilerini ve takımını yönetmeyi geliştirmeyi bilir.

Anlar: Güven kavramının Takım içi ve takım dışı iletişimde iş yapış süreçlerinde hayati önemini anlar.

Yapar: Lencioni Güven Piramiti’ni Fasilitasyon’da deneyimler. Güven verir ve güven duyulmasını sağlar. İletişimini şirket içinde ve dışında güven modeli aşamalarını bilerek sürdürür. Güven modeli ile çatışmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast – üst – denktaşlarla güçlü iletişim kurmayı yapar hale gelir. Kurumunda Takımı için Güven Modelini yapar.

Kimler Katılmalı

  • Orta Kademe Yöneticiler
  • Yönetici Adayları
  • Yöneticiliğini Geliştirmek isteyenler
  • Ekip ya da Takım Liderleri

Not: TGDF Akademi gerekli hallerde eğitim tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Birden çok eğitim alındığında geçerli olacak indirimleri öğrenmek ve bilgi almak istediğiniz tüm konular için akademi@tgdf.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

11 – 13 Mart 2020 | 3 Gün

09.00 – 17.00

850 TL (KDV dahil)

EĞİTMEN

Kamil Murat Özlen, ICF Akredite PCC ünvanlı Profesyonel Koç, Eğitmen ve Fasilitatör